Fred's Corner

Zondag 16 november 2008

Van hangplek tot ruiterpad

In de afgelopen weken, lieve carnivoortjes,heeft de gemeentelijke overheid zich tot tweemaal tot ons bestuur gewend voor advies. Inmiddels is ook op het gemeentehuis terecht doorgedrongen dat wij inderdaad overal verstand van hebben.

De eerste maal betrof het een vraagstuk op het terrein van welzijn.

Zowel hangjeugd als hangouderen vormen in toenemende mate een probleem binnen de gemeente. Bovendien raken deze groepen steeds verder geïsoleerd en staren vijandig naar elkaar aan weerszijde van de generatiekloof.

Onze evenementencommissie had ideeën over mogelijke een oplossing , maar wilde deze eerst in de praktijk testen.

Daarom werd een paar weken geleden in een gezellig aangeklede rijbaan de ultieme hangplek gecreëerd:

De bobcat in de hoogste stand . Daaraan een spijkerbroek en als opvang daaronder een kinderbadje gevuld met heerlijk fris water. Voor de broodnodige teamgeest werden teams gevormd van twee. Een deelnemer werd geacht zich zo lang mogelijk vast te klampen aan de jeans, terwijl de partner zich per step over een complex parcours zo veel mogelijk rondjes probeerde af te leggen.

Soms ging de betrokkenheid tussen deelnemers zo ver dat de stepper - heel sociaal en buiten adem - tussen de rondjes ruim de tijd nam om naar het welbevinden van de hangende collega te informeren alvorens de route te vervolgen. Dit werd niet altijd gewaardeerd.

Dit hele sociale experiment was culinair ingebed in een overvloedige BBQ en werd afgesloten door Karaoke. Daarbij traden talenten naar voren,die de Idols- jury onmogelijk kan negeren .

Als jullie dus binnenkort op verschillend straathoeken in ons dorp Bobcats zien staan met daaraan een bejaarde die krampachtig kronkelt aan een spijkerbroek boven een bak koud water, aangemoedigd door Olga Commandeur, terwijl een rood aangelopen pet-puber op een opgevoerde autopet daarom heen razende rondjes draait langs een parcours van winkelwagentjes en klikoo's, met op de achtergrond allochtone medelanders die geit en schaap roosteren t.b.v. de afrondende integratie- BBQ, dan weten jullie dat onze adviezen - yes we can! ook in Noord- Holland - zijn gevolgd.

Op 2 oktober vond op het gemeente huis een infomarkt plaats om raadsleden te informeren over dierenwelzijn. Ons standje - keurig geregeld door de gemeente, inclusief beamer en projectiescherm - werd saamhorig bevolkt door de voorzitter van onze RV & PC en de collega van Phoenix. Naast ons waren min of meer toevallig pal naast elkaar gehuisvest de vereniging ter bescherming van vissen en de hengelsportvereniging. Gedurende de avond kon met moeite worden voorkomen dat zij slaags raakten en elkaar met promotiemateriaal te lijf gingen. Ter andere zijde figureerde de vereniging van circusdieren. Een gemêleerd gezelschap derhalve.

Mijn confrère had op hoefhoogte opnamen germaakt van het veronderstelde ruiterpad in het Molendijkgebied en die samengevoegd tot een aandachttrekkende en gruwelijke powerpointpresentatie.

Bij de recente reconstructie zijn vijf paaltjes in de grond geramd die een ruiterroute suggereren, maar die in werkelijkheid toegang geven tot een soort stormbaan met kleffe klei, hinderlijke hekjes, stugge struiken, met puin verziekte bermen en verraderlijke takken op ooghoogte..

Voor veel raads- en collegeleden, waaronder onze burgervader, die overtuigd waren dat zij iets goeds hadden verricht, een ware eye-opener.

Wij hebben de gelegenheid ook benut om te pleiten voor een revival van de ruiterroute in het park van Luna, die daar door de politieke in het recente verleden oorspronkelijk was voorzien.

Het vermelden waard was tenslotte nog wel de stand van de locale vogelclub. Zij hadden bij de ingang van het infoplein op een omgekeerde voederton een "waakhaan" geposteerd. Een middels anabole steroïden en veel krachttraining tot het formaat roofvogel opgevoerd stuk pluimvee, dat de gehele avond roerloos maar indringend alle binnenkomers inspecteerde.

Wellicht een aardig eco-alternatief voor de poortjes op schiphol, dat immers zo krampachtig op zoek is naar een groen imago.

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 RV Heerhugowaard